Image by Philippe D.

Coach-arrangement voor werkgevers

Zorg voor uw werknemer!

Heeft u werknemers met vragen over drukte, stress, problemen takenpakket (te managen), niet meer weten of ze in de juiste baan zitten, lastig vinden om balans te vinden tussen werk en privé, gevoelig zijn voor prikkels, communicatie (problemen) ervaren met collega's , lastig vinden om samen te werken of moeite hebben met veranderingen?  

Gun uw werknemer een coach-arrangement van 4 sessies voor: meer duidelijkheid en inzicht in zijn/haar eigen rol, leren omgaan met lastige situaties en leren beter hun grenzen aan te geven. Met als resultaat meer plezier, ontspanning, openheid en samenwerking!

In mijn coaching vind ik het belangrijk dat de werknemer kijkt naar zijn/haar eigen rol in de vraagstukken en situaties op de werkvloer. Waar loop je tegenaan? Hoe doe je het nu? Hoe wil je het anders om je werkplezier te vergroten? Met inzet van verschillende tools leer ik de werknemer om inzicht te krijgen door o.a. gesprekken oefenen, ontspanningsoefeningen, kijken naar gedrag, patronen etc. Als het inzicht er is kan ook de verandering in gang worden gezet. Na elke sessie wordt de werknemer gevraagd een verslag te schrijven.  De ervaring leert dat mensen dit prettig vinden en het is aan henzelf of ze dit willen delen met hun leidinggevende. Voor mij is het belangrijk dat de werknemer zelf wil komen en niet wordt ‘gestuurd’ door de werkgever. Uw werknemer is van harte welkom.

Ervaren zij nog twijfels? Ik start altijd eerst met een intakegesprek.