top of page
Image by Philippe D.

Coach-arrangement voor werkgevers

Zorg voor uw werknemer!

Heeft u werknemers met vragen over drukte, stress, problemen takenpakket, niet meer weten of ze in de juiste baan zitten, lastig vinden om balans te vinden tussen werk en privé, gevoelig zijn voor prikkels, communicatie (problemen) ervaren met collega's, lastig vinden om samen te werken, moeite hebben met veranderingen of andere vragen waar ze al langer mee rondlopen?  

Gun uw werknemer een coach-arrangement van 4 sessies met als doel meer werkplezier, meer ontspanning, samenwerking, gevoel gehoord en gezien te worden

In mijn coaching vind ik het belangrijk dat de werknemer kijkt naar zijn/haar eigen rol in de vraagstukken en situaties op de werkvloer. Waar loop je tegenaan? Hoe doe je het nu? Hoe wil je het anders om je werkplezier te vergroten? Met inzet van verschillende tools leer ik de werknemer hier inzicht in te krijgen door o.a. gespreksoefeningen, kijken naar gedrag, patronen en welke emoties er worden ervaren. Als het inzicht er is kan ook de verandering in gang worden gezet. Na elke sessie wordt de werknemer gevraagd een verslag te schrijven.  De ervaring leert dat mensen dit prettig vinden. Voor mij is het belangrijk dat de werknemer zelf wil komen en niet wordt ‘gestuurd’ door de werkgever. Uw werknemer is van harte welkom.

Ervaren zij nog twijfels? Ik start altijd eerst met een intakegesprek.  

bottom of page