Image by Philippe D.

Coach-arrangement voor werkgevers

Zorg voor uw werknemer!

Heeft u werknemers die rondlopen met vragen of opmerkingen over drukte, stress, problemen takenpakket (te managen), niet meer weten of ze in de juiste baan zitten, lastig vinden om balans te vinden tussen werk en privé, gevoelig zijn voor prikkels, communicatie(problemen) ervaren met collega's of het lastig vinden om samen te werken?

Gun uw werknemer een coach-arrangement van 4 sessies voor: meer duidelijkheid en (in)zicht in zijn/haar eigen rol, leren omgaan met lastige situaties en beter leren hun grenzen aan te geven. Met als resultaat meer plezier, ontspanning, sfeer en samenwerking!

In mijn coaching vind ik het belangrijk dat de werknemer kijkt naar zijn/haar eigen rol! Waar loop je tegenaan. Hoe doe je het nu. Hoe wil je het anders. Met inzet van verschillende tools leer ik de werknemer hiernaar te kijken en hem/haar hier bewust van te laten worden door o.a. (praktische) oefeningen. Als het inzicht er is kan ook de verandering in gang worden gezet. Na elke sessie wordt de werknemer gevraagd een verslag te schrijven.   

Uw werknemer is van harte welkom.

Ervaren zij nog twijfels? Ik start altijd eerst met een intakegesprek.